Internet Uitsendings
Tye is volgens: GMT +02:00
Ontmoet Jesus Christus
Kontak WebWoord
Vir Hulp met Inskakel en Aflaai van inhoud.
Baie Welkom en Geniet die byeenkoms!
Wees eendragtig in gebed en in lewe tot eer van die Lewende God!  Hy sê: wees heilig, want Ek is heilig
(Lev 11:44 en 1Pet 1:15 & 16)

Daar is geen kopiereg op inhoud op WebWoord nie.