WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom saammet WebWoord

Spesiaal
Gemeente Paarl
Wederkoms Reeks:
Ds Hennie Prinsloo
8-14 Maart 2020


Algemeen
2020 Jes 6:8
Daarop hoor ek die stem van die Here wat se: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.