WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom saammet WebWoord

Spesiaal
Gemeente Paarl-Bredasdorp
Indien dit die Lewende God se wil is, begin die proef uitsendings:
Sondag 2 Feb 2020

Gemeente Phalaborwa
Verootmoedigingsdienste
2020-02-09 09h30, 18h00
2020-02-10tot12 19h00

Gemeente Rietfontein
Verootmoedigingsdienste
2020-01-27tot29 19h00

Gemeente Rustenburg
Verootmoedigingsdienste
2020-01-27tot29 19h00

Gemeente Witbank
Weederkoms reeks
2020-02-09 09h00, 17h30
2020-02-10tot12 18h30


Algemeen
2020 Jes 6:8
Daarop hoor ek die stem van die Here wat se: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.