WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord

Spesiale Reeks dienste
Gemeente Phalaborwa
Sondag 2019-08-18 09h30 en 18h00
Weeks aande 19h00

Vir Kind van God, Ds Rudie Beukes
Algemeen
Gemeente Benoni
Filippense
Sondag reeks:
-Aande: Die wil van die Here

Gemeente Kempton Park
Eer aan die Lewende God, Skakel gerus in.
Gemeente Rietfontein
Sondag reeks:
-Oggende: Gelykenisse
-Aande: Hebreers