WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord

Algemeen
Gemeente Benoni
Filippense
Sondag Oggend en Aand:
28 Jul: Homoseksualisme. Die feite en die oplossing.
Gemeente Kempton Park
Eer aan die Lewende God, Skakel gerus in.