WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom saammet WebWoord
Jy is vir die Lewende God en vir ons belangrik.

Spesiaal
Pinkster 2020
Program

Gemeente Benoni
Sondag Aand dienste en Woensdag Bidure (19h00) word uitgesaai vanaf:
Sondag 19 April 2020
Woensdag 22 April 2020

Gemeente Bethal
Sondag oggend dienste vervroeg na 08h00
Aand program
18h00 Boeke-vat, Gemeente Richardsbaai
18h30 Aand oordenking, Gemeente George
19h00 Aand oordenking, Gemeente Strand
20h30 Pitkos, Gemeente Paarl