Tuis

WebWoord

Gemeentelike meelewing.

Skakel in met..

Die Woord Alleen

Meelewing

Eendragtig in Gebed...

God Genees

Kennisgewing Bord

Jy is vir die Lewende God en vir ons belangrik.


Spesiaal
Gemeente Kriel Welkom by WebWoord Proef uitsendings begin 24 Jan 2021 Sond: 09h00
Gemeente Strand Verootmoedigings dienste (Tema Gebedstryd) 24 - 27 Jan 2021,
Sond 09h00, 18h00, Weeksdae 19h00

Gemeente Paarl Pitkos word hervat. 10 Jan 2021 20h30
Gemeente Weskus. Skoolvakansie dienstye. net Sondae 09h00.
Oostelike Ring Verootmoedigingsreeks, Sien program hier

Week program
Woensd 09h00 (hervat na Skoolvakansie) Vroue Biduur, Gemeente Durban
Woensd 10h00 (gelsuit tot 2021) Vroue Biduur, Gemeente Richardsbaai
Woensd 19h00 Bybelstudie, Gemeente Potgietersrus
Maand-Sat 18h00 (gelsuit tot 2021) Boeke-vat, Gemeente Richardsbaai
Dinsd-Dond 18h30 Aand oordenking, Gemeente George
Sond-Dinsd en Dond 20h30 Pitkos, Gemeente Paarl

    

Uitsaai tye

Beplande byeenkoms tye
Gemeentelike meelewing

- Oostelike Ring
 31 Jan - 7 Feb 2021 Verootmoedigingsreeks

- Benoni
 Sondae: 09h00 en 18h00, Woensdae: 19h00

- Bethal
 Sondae: 10h00 en 18h00

- Brits
 Sondae: 09h00

- Centurion
 Sondae: 09h00 en 18h30

- Durban
 Sondae: 09h00 en 17h00, Dinsdae: 19h00

- Ebenhaeser
 Sondae: 09h30 en 18h00

- Ellisras
 Sondae: 09h30 en 18h30

- George
 Sondae: 09h00 en 18h30

- Germiston
 Sondae: 09h30 en 18h00

- Hartbees poort
 Sondae: 09h00 en 18h00

- Kagiso
 Sundays: 10h00

- Kempton Park
 Sondae: 09h00 en 18h00

- Kriel
 Sondae: 09h00

- Middelburg
 Sondae: 09h15

- Nigel
 Sondae: 10h00

- Paarl
 Sondae: 09h30

- Parys
 Sondae: 09h00

- Phalaborwa
 Sondae: 09h30, Woensdae: 19h00

- Port Elizabeth Wes
 Sondae: 10h00 en 18h30

- Potgietersrus
 Sondae: 10h00 en 17h30, Woensdae: 19h00

- Pretoria-Noord
 Sondae: 09h00 en 17h00, Woensdae: 19h00

- Pretoria Oos
 Sondae: 09h00 en 18h00

- Richardsbaai
 Sondae: 09h00 en 18h00

- Rietfontein
 Sondae: 09h00 en 18h00

- Roodepoort
 Sondae: 09h00

- Rustenburg
 Sondae: 09h00 en 18h30, Woensdae: 19h00

- Strand
 Sondae: 09h00 en 18h00, Woensdae: 19h00

- Tygerberg
 Sondae: 10h00 en 19h00, Woensdae: 19h30

- Weskus
 Skoolvakansie Sondae: 09h00

- Witbank
 Sondae: 09h00 en 17h30

    

Skakel in

Tye is volgens: GMT +02:00
Ontmoet Jesus Christus


Jonges

Sang en Musiek

Byeenkomste

Kontak

Ek wil graag terugvoer gee......

(+27) 083 430 8814
Kontak WebWoord