Tuis

WebWoord

Gemeentelike meelewing.
Die Lewende God sê:
Wees heilig want Ek is heilig!

Ontmoet Jesus Christus

Ons kyk na 'n paar bondige onderwerpe:
- Wie is Jesus Christus?
- Waarom het Hy na ons gekom?
- Waar kom Hy vandaan en waarheen het Hy gegaan?
- Wat is hierdie Jesus Christus vir my?

Aanloop en gebeure voor en tot Christus Jesus se Opstanding

Paaskonferensie 2022 Boodskappe is beskikbaar by die skakel

Sondag: Matt21v1-11, Rolspelers by die intog in Jerusalem
Dinsdag: Matt21-25, Laaste uitklaring teenoor die Volks leiers
Woensdag: Matt26v1-5, Sameswering om Jesus te dood
Donderdag: Mar14v12 Laaste Pasga 1st Nagmaal
Donderdag aand: Mar14v26 Oppad na die Kruisiging Gestemane en verhoor
Goeie Vrydag: Mark15 Die Kruisiging

Leef in die BELOFTE van die Vader soos ons van Christus Jesus gehoor het.

Pad van PINKSTER Lewe:
Ons redelike godsdiens - Rom12:1
- Wat n omwenteling
- Jesus se opdrag
- Waarom is die Hemelvaart belangrik?
- Van Egipte na Beloofde land
- Lewe in die Woestyn
- Onreinheid in die hart
- Waarom die rus nie ingaan nie?
- Gaan dan die rus in, waarom nie?
- Arriveer in Kanaan - Gilgal
- Geheim van volgehoue oorwinning
- Neerlaag in kanaan-Ai
- Bedroef die Heilige Gees nie

Hoe die spasie dop...

Kennisgewing Bord

Jy is vir die Lewende God en vir ons belangrik.

Kry dit op Google Play Kry dit op App Store

Spesiaal

Gemeente Durban Genesing Reeks
8-10 Aug 2022
Maand-Woens 19h00

Week program

Pitkos Aand oordenking (20h30):
Sond - Ds Rudi Beukes
Maand - Ds Coenie Coertze
Dinsd - Ds Frikkie Lombard
Dond - Ds Andries Venter
Vryd - Ds Rudi Beukes

Uitsaai tye

Beplande byeenkoms tye
Gemeentelike meelewing

- Pitkos Aand oordenking
 Sond-Dinsd en Dond-Vryd: 20h30

- Benoni
 Sondae: 09h00 en 17h00, Woensdae: 19h00

- Bethal
 Sondae: 10h00 en 18h00

- Bloemfontein
 Sondae: 09h45

- Brits
 Sondae: 09h00

- Centurion
 Sondae: 09h00 en 18h30

- Durban
 Sondae: 09h00 en 17h00, Woensdae: 10h00, 19h00

- Ebenhaeser
 Sondae: 09h30 en 18h00

- Ellisras
 Sondae: 09h30 en 18h30

- George
 Sondae: 10h00 en 18h30

- Germiston
 Sondae: 09h30 en 18h00

- Hartbees poort
 Sondae: 09h00 en 18h00

- Helderberg
 Sondae: 09h00, Woensdae: 19h00

- Kempton Park
 Sondae: 09h00 en 16h00

- Margate
 Sondae: 08h15 en 18h00

- Middelburg
 Sondae: 09h15 en 18h15

- Nigel
 Sondae: 10h00

- Paarl
 Sondae: 09h30

- Parys
 Sondae: 09h30

- Phalaborwa
 Sondae: 09h30, Woensdae: 19h00

- Port Elizabeth Wes
 Sondae: 10h00 en 18h30

- Pretoria-Noord
 Sondae: 09h00 en 18h00, Woensdae: 19h00

- Pretoria-Oos Sondae: 09h00 en
(Apr-Aug) 17h00, (Sept-Mrt) 18h00

- Pretoria-Tuine Sondae: 08h30 en 17h30

- Richardsbaai
 Sondae: 08h30 en 18h00

- Rietfontein
 Sondae: 09h00 en 17h00

- Roodepoort
 Sondae: 09h00

- Rustenburg
 Sondae: 09h00 en 18h00, Woensdae: 19h00

- Tygerberg Sondae: 10h00 en
(Apr-Aug) 18h00, (Sept-Mrt) 19h00, Woensdae: 19h30

- Weskus
 Sondae: 10h00 en 18h30, Woensdae: 18h30

- Witbank
 Sondae: 09h00

- Wonderboom
 Sondae: 09h00 en 18h00

Skakel in

Tye is volgens: GMT +02:00
Ontmoet Jesus Christus


Sang en Musiek

Byeenkomste

Aangename kennis

So bietjie bekendstelling


Wie is WebWoord
1 Form en Struktuur:
- WebWoord.co.za en verwante Apps word bedryf deur e-Vangelieweg Media Groep.
- Dit is ‘n Nie-Winsgewende-Organisasie bedryf deur ‘n Bestuur met aktiewe en nie-aktiewe lede.
- Dit behoort nie aan ‘n Kerk genootskap nie.
- Ons het Deelnemende Vennote (Gemeentes en Individue) wat die WebWoord beleid onderskryf.
- Baie van ons Vennote kom uit die EG Kerk.
- Ons behou ons die reg voor om enige Gemeente/Individue deelname te staak wanneer dit nie voldoen aan die beleid nie.


2 Beleid (Grondslag):
2.1 Die Bybel as enigste en hoogste gesag.
2.2 Die 4Voedige boodskap wat die Lewende God ons as Kerk toevertrou het:
1 Weergeboorte
2 Heiligmaking
3 Goddelike genesing
4 Die wederkoms van Jesus Christus


3 Doel:
Ons neem die vennootskap nie ligtelik op nie want dis die saak van die Lewende God vir verlore siele en ter ondersteuning, vermaning, bemoediging en opbouing tot ‘n dieper verhouding met Hom van Sy kinders.

4 Funksie:
- ‘n Portaal beskikbaar te stel om in te skakel, aan enige een wat toegang tot internet het en die taal verstaan, vir Gemeentelike vereenselwiging en meelewing van (so vêr moontlik) direkte uitsendings.
- ‘n Portaal beskikbaar te stel as Mediateek vir Deelnemende Vennote


Die WebWoord (e-Vangelieweg Media Groep) Bestuur bestaan uit
A) Aktiewe Bestuur:
1 Web/Server hosting, bedryf en tegnologie beleid
2 Apps versorging en integrasie
3 Finansies admin en bedryf
4 Luisteraar versorging/Skakel
5 Vennote skakel, Tegnies en kwaliteit, implementering, ondersteuning en opleiding


B) Nie-Aktiewe Bestuur:
Leeraars en Luisteraars wat vertroud is met die Beleid/Grondslag van WebWoord

Jy is vir die Lewende God en vir ons belangrik.


Kontak

Ek wil graag terugvoer gee......

(+27) 083 430 8814
Kontak WebWoord