WebWoord.co.za

Kennisgewing
Bord
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Gemeente Centurion:
- Wederkoms Reeks:
1-8 Okt 2017
Sond 09h00, 18h30
Maand-Sat 19h00

Gemeente Westdene:
- Wederkoms Reeks:
1-4, 8 Okt 2017
Sond 10h00, 18h00
Maand-Woensd 19h00