WebWoord.co.za

Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord

Hemelvaart, 2019/05/30,
van Jesus Christus

Gemeentes:
- Rietfontein 19h00
Hy leef. Daarom sien ons uit na die viering van Sy terugkeer na Sy Vader om vir ons 'n plek by Hom te berei.
Gemeente Benoni
Reeks Sondae:
Oggende, Filippense
Aande, Sielkunde en die Bybel...Wat is ADHD (Biopolere Depressie) en wat die Bybel ons leer