WebWoord.co.za

Kennisgewing
Bord
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord
Gemeente Phalaborwa
Ons is in afwagting op die Lewende God ook vir die internet toegang om die uitsendings te hervat, soos en wanneer dit Hom behaag.
Gemeente Germiston
Daar is 'n tegniese uitdaging met die Video uitsendings en hoop om dit spoedig herbeskikbaar te stel.