WebWoord.co.za

Kennisgewing
Bord
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store
2018
Welkom
Hemelvaart 2018 - Hand 1:3
10 Mei 2018
aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.
Gemeente Germiston
Video uitsendings beskikbaar

(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.