WebWoord.co.za

Kennisgewing
Bord
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store
2018
Welkom
Pinkser dienste 2018 - is verby
Luister na die Heilige Gees
Gemeente Germiston
Video uitsendings beskikbaar

(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.