WebWoord.co.za

Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord, ons verwelkom
Gemeente Pretoria-Noord terug na die uitdagings.

Gemeente Benoni Reekse
- Tans besig met Fillipense
- Skepping teenoor Evolusie
nr4 van 5 Sondae aande. 19h00
Gemeente Bethal
Ons is opgewonde oor die Woord wat uitgaan.
Gemeente Nigel
Sondae aande, Bybelstudie
begin met Genesis