WebWoord.co.za

Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord

Paasfees 2019 Eden
Boodskappe op WhatsApp
WhatsApp Eden2019 na 0834308814
Sat 20 Apr
09h00 - Ds T Loubser
11h00 - Dr H Prinsloo
16h00 - Ds W Krige
19h00 - Sangdiens

Son 21 Apr
09h00 - Ds T Loubser
11h00 - Dr H Prinsloo
16h00 - Gedenkdiens EGK 75 Jaar
19h00 - Ds T Loubser
Maan 22 Apr
09h00 - Dr H Prinsloo

Paasfees 2019 Gemeentes
Gemeente Pretoria-Noord
Sondag 09h00, 16h00 te Eden
Gemeente Rietfontein
Sondag 09h00, 16h00 te Eden
Gemeente Westdene
Sondag 10h00
Gemeente Witbank
Sondag 09h00, 17h30