Kanaal
Status
Gemeente Uitsaai Tye
Belfast Sondae: 10h30 en 18h00
Benoni Sondae: 09h00 en 18h00
Woensdae: 19h00
Centurion Sondae: 09h00 en 18h30
Germiston Sondae: 09h30
Nigel Sondae: 10h00 en 18h00
Phalaborwa Sondae: 09h30 en 18h00
Woensdae: 19h00
Port Elizabeth Wes Sondae: 10h00 en 18h30
Pretoria-Noord Sondae: 09h00 en 18h00
Rustenburg Sondae: 09h00
Westdene Sondae: 10h00
Witbank Sondae: 09h00 en 17h30